Wil je graag inhoudelijk wat meer weten over onze producten?
Volg dan gratis onze digitale infosessies over Typ10, danstrein en schrijftrein via zoom.

Maak afspraak!

Hartelijk welkom op onze site

Schrijftrein is een procesgericht schrijftrainingsprogramma voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven (kleuter- en lager onderwijs)

  • Met een specifieke basismethodiek
  • Ontwikkeld vanuit schrijfproblematiek binnen het schrijfleerproces
  • Ondersteunt het leesproces
  • Heeft aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind
  • Maakt gebruik van 6 speelse en eenvoudige hulpmiddeltjes

Kan zowel in scholen als in een therapeutische setting toegepast worden.

Kan gebruikt worden binnen élke taal-en leesmethode.

Kan hét antwoord bieden op de vraag naar hét beter schrijfonderwijs.

Schrijftrein zet je veilig op het juiste spoor