Hartelijk welkom op onze site

Schrijftrein is een procesgericht schrijftrainingsprogramma voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven (kleuter- en lager onderwijs)

  • Met een specifieke basismethodiek
  • Ontwikkeld vanuit schrijfproblematiek binnen het schrijfleerproces
  • Ondersteunt het leesproces
  • Heeft aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind
  • Maakt gebruik van 6 speelse en eenvoudige hulpmiddeltjes

Kan zowel in scholen als in een therapeutische setting toegepast worden.

Kan gebruikt worden binnen élke taal-en leesmethode.

Kan hét antwoord bieden op de vraag naar hét beter schrijfonderwijs.

Schrijftrein zet je veilig op het juiste spoor