Schrijftrein zet kinderen op het juiste schrijfspoor!

Schrijftrein is een speels en procesgericht schrijftrainingsprogramma voor kinderen uit het 1e en 2e leerjaar:

 • Met een specifieke basismethodiek die ook het leesproces ondersteunt.
 • Ontwikkeld vanuit schrijfproblematiek binnen het schrijfleerproces.
 • Er worden eenvoudige hulpmiddelen aangeleerd om het schrijfparcours op een juiste wijze te vormen.
 • Ook zeer goede resultaten voor kinderen met fijnmotorische uitdagingen, ASS of AD(H)D.
 • Ideale voorbereiding op dit programma mogelijk indien in de laatste kleuterklas Danstrein aangeboden wordt.

Er wordt gebruik gemaakt van 6 speelse en eenvoudige hulpmiddeltjes waarmee alle letters en cijfers gevormd kunnen worden:

 • 👉 pijltje vertrek
 • 👉 rond het bolletje draaien
 • 👉 streepje in, streepje uit
 • 👉over het steentje springen
 • 👉 lijntje raken
 • 👉 puntje stop

Kan gebruikt worden binnen élke taal-en leesmethode.

Kan hét antwoord bieden op de vraag naar hét beter schrijfonderwijs.

Kan zowel in scholen als in een therapeutische setting toegepast worden.

Schrijftrein zet je veilig op het juiste spoor

Bij de aanvang van het eerste leerjaar wordt van onze kinderen verwacht dat ze schoolrijp zijn, dus een aantal vaardigheden bezitten om het schoolse leren (en dus ook het leren schrijven) met succes te kunnen aanvatten. Deze belangrijke vereisten zijn niet altijd in de juiste mate en op het juiste moment verworven bij elk kind. De basisvoorwaarden om tot leren lezen en rekenen te komen hebben immers jaren nodig om te rijpen. Het leren schrijven is daar geen uitzondering in.

Leren schrijven is een ingewikkeld proces dat tal van voorwaarden vereist. Fijne en grove motoriek, ruimtelijke oriëntatie, ritme, oog-handcoördinatie, een kritische waarneming, vormonderscheidingsvermogen maar ook de geestelijke en emotionele ingesteldheid van het kind om te willen schrijven.

Een procesgerichte schrijfmethodiek voorkomt veel problemen, zoals richtingonzekerheid, verkeerde letterverbindingen, omkeringen, onleesbaar schrift, spellingsmoeilijkheden en zoveel meer.

Voordelen van de Schrijftrein-methode:

 1. Een betere focus tijdens het volledige leerproces.
 2. Kinderen zijn meer gemotiveerd door leuke manier van aanpak.
 3. Ze beleven plezier in het schrijven door de directe succeservaring.
 4. Hulpmiddelen kunnen op een speelse manier aangeleerd worden.
 5. Het woordbeeld wordt spontaan mee geoefend door het “ontcijferen van de codetaal”.
 6. Kinderen leren de letter op duidelijke wijze te vormen, zonder penopheffing. Er hoeft bij een nieuwe letter niet nagedacht te worden over de starthoogte, startrichting en draairichting.

Onze partners: