Inhoud

Een unieke methodiek en een uitgebreid oefenprogramma

Als basis gebruikt deze methodiek 6 eenvoudige hulpmiddeltjes met bijhorende verwoording die elk een andere schrijfafspraak vertegenwoordigen.

Elke letter of cijfer bestaat uit een combinatie van die hulpmiddelen.

Het schrijven van een cijfer, letter en woord wordt op die manier op de juiste wijze gestuurd, waardoor het aanleren, het opslaan en het terug oproepen van de schrijfbeweging spectaculair vlotter verloopt.

Dit zijn de 6 hulpmiddeltjes met hun specifieke verwoording:

Onderzoek wijst uit dat …

1 op de 3 kinderen kampt met schrijfproblemen en ruim 1 op de 10 kinderen ondervindt zelfs zware schrijfproblemen. Leren schrijven is dus vooral een proces dat begeleid en gericht gestuurd moet worden.
Het is dan ook geen overbodige luxe meer aandacht te besteden aan de wijze waarop kinderen leren schrijven! Een goede schrijfmethode hecht meer waarde aan het schrijfproces dan aan het schrijfproduct. Het leren schrijven van een letter of woord en vooral het onthouden van de schrijfwijze vraagt van een kind een grote inspanning. Aangezien het aanbrengen en het inslijpen van een schrijfspoor afhankelijk is van de sensomotorische fase waarin het kind zich bevindt, is het nodig de ondersteuning binnen deze fase in te bouwen. Schrijven en lezen zijn het resultaat van een ingewikkelde samenwerking tussen de schorsvelden van beide hersenhelften. Door meerdere sensorische kanalen ( verbaal, auditief, visueel, kinesthetisch) aan te spreken worden de desbetreffende hersengebieden gestimuleerd waardoor het schrijfspoor meer kansen krijgt om te beklijven.

Met Schrijftrein leren kinderen schrijven op een kindvriendelijke en speelse manier, aangepast aan hun ontwikkelingsniveau en specifieke onderwijsbehoeften.


Het Schrijftrein-traject is opgebouwd uit 3 modules:

1

VOORBEREIDEND SCHRIJVEN

laatste kleuterklas/aanvang 1ste leerjaar

  • Werkboekje 1: Leren toepassen van de hulpmiddeltjes + leren schrijven van de schrijfpatronen
  • Werkboekje cijfers: de cijfers

2

AANVANKELIJK SCHRIJVEN

1ste en 2e leerjaar

  • Werkboekje 2: Leren schrijven van de letters
  • De werkmap: leren schrijven van letterverbindingen + woorden

3

DE HOOFDLETTERS

2e leerjaar

  • Werkboekje 3: leren schrijven van de hoofdletters
  • De werkmap: leren schrijven van woorden met hoofdletters