Therapeuten

Schrijftrein geven binnen jouw praktijk?

In een interactieve online dagopleiding word je opgeleid in de methode van Schrijftrein.

 • Interactieve online cursus van 1 dag (9u-13u) voor ergotherapeuten, kinesisten of leercoaches/ondersteuners.
 • Met speciale aandacht voor schrijfproblematieken.
 • Uitleg over de leermethode en het didactisch materiaal.
 • Verschillende opleidingsdata: zie aanmeldformulier.
 • Erkende opleiding voor de KMO-portefeuille (zie uitleg KMO subsidie en stappenplan).

Deze cursus kost € 440 inclusief al het materiaal.

Materiaal

 • 3 werkboekjes
 • werkmap
 • letterkaarten (54 stuks)
 • schrijfonderlegger (A3)
 • jaarlicentie voor het bordboek
 • treinwijzer

Extra materiaal kan in onze webshop bijbesteld worden:

Volg een gratis online infosessie:

Tijdens onze informatieve online workshop krijg je inzicht in…

 • Het verschil tussen een procesgerichte en een resultaatgerichte schrijfmethode.
 • Introductie van de 6 hulpmiddeltjes met bijhorende verwoording. Door deze te combineren, kunnen alle letters en cijfers geschreven worden.
 • De voordelen van deze methode, in het bijzonder voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of schrijfproblematieken.
 • Hoe je in de kleuterklas al op een leuke manier kunt starten met het voorbereiden op het leren schrijven via onze aanvullende cursus van Danstrein.
 • Hoe je Schrijftrein lesgever kunt worden. Na afloop krijg je een gratis proeflogin.

Schrijftrein is in 1998 ontsproten uit het brein van Noel Cuypers uit noodzaak een antwoord te vinden op de hardnekkige schrijfproblemen die hij opmerkte bij de leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs Klimop in Tongeren. Hij maakte er zijn levenswerk van deze kinderen een degelijk schrijfonderwijs te kunnen aanbieden en werkte samen met collega Chris Bosch zijn ideeën uit tot ‘Schrijfmethode Klimop’.

Ook startte ze een jarenlange zoektocht naar een partner om de methode te beschermen en verder te verspreiden. Die bondgenoot vond ze in Christiaan Giudice van C&Explore in september 2015 waardoor het geesteskind van Noel door Chris werd omgevormd tot ‘Schrijftrein’ en in een  gestructureerd programma met een duidelijke structuur en afgebakende methodiek gegoten werd.

— basisschool Boxbergheide, Genk (R. Landmeeters, zorgcoördinator)

Maak kennis met onze Schrijftrein-experts:

Christiaan Giudice

Directeur & opleider

Nele Steurs

Logopediste & ondersteuner SEN

Heidi Ernots

Leerkracht & orthopedagoog