Extra

Extra

Media

Onderzoek Pelikan

Geschiedenis/hoe het begon

Schrijftrein is in 1998 ontsproten uit het brein van Noel Cuypers uit noodzaak een antwoord te vinden op de hardnekkige schrijfproblemen die hij opmerkte bij de leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs Klimop in Tongeren.

Hij maakte er zijn levenswerk van deze kinderen een degelijk schrijfonderwijs te kunnen aanbieden en werkte samen met collega Chris Bosch zijn ideeën uit tot ‘Schrijfmethode Klimop’. Chris ontwierp het methode-eigen lettertypen-font “Klimop” waardoor de mogelijkheid bestond een uitgebreid programma te ontwikkelen.

In de daarop volgende jaren bezochten ze andere scholen en startten samen met hen een zgn. schrijfproject op om de methode nog verder te verfijnen.

Na de pensionering van Noel nam Chris de taak op zich de “Schrijfmethode Klimop” verder uit te breiden en te blijven ondersteunen.

Ook startte ze een jarenlange zoektocht naar een uitgeverij om de methode te beschermen en verder te verspreiden. Die bondgenoot vond ze in Christiaan Giudice van C&Explore in september 2015 waardoor het geesteskind van Noel door Chris werd omgevormd tot ‘Schrijftrein’ en in een  gestructureerd programma met een duidelijke structuur en afgebakende methodiek gegoten werd.

Ann Bessemans zorgde met haar team voor de optimalisatie van het lettertypen-font, Jeannine De Vijlder stapte vanuit C&Explore mee in dit project zodat men in het voorjaar van 2016 aan de verspreiding van deze unieke methode kon beginnen.